Menu Sluiten

BrugANBI

De Brug is een algemeen nut beogende instelling

De Brug is een ANBI – een algemeen nut beogende instelling. Dit betekent dat jouw gift aan de Brug aftrekbaar is van de inkomstenbelasting.

Eén van de voorwaarden om een ANBI te blijven, is dat er gegevens gepubliceerd worden over de ANBI. Dit helpt om inzichtelijk te maken waar jouw gift voor gebruikt wordt. Deze pagina geeft een overzicht van de organisatie en de financiën van de Brug, zoals gevraagd wordt door de Belastingdienst.

Algemene gegevens

Rechtsvorm: Kerkgenootschap
Naam: de Brug
KVK nummer: 56459076
Fiscaal nummer: 852135592
Bankrekening: NL80 ABNA 0410 4204 76
Bezoekadres: Oudenaardepad 1, 5628 WD Eindhoven
Postadres: Siriuspad 2, 5632 DL Eindhoven
Website: www.brug.nu
E-mail: info@brug.nu

Samenstelling bestuur

De Brug wordt bestuurd door een oudstenteam die op hun beurt weer leiding geven aan taakteamleiders die verantwoordelijk zijn voor verschillende taakgebieden zoals muziek, techniek, en kinderwerk. Dit zijn allemaal vrijwilligers – de Brug heeft niemand in dienst. De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen. 

De Brug is onderdeel van het netwerk Acts 29

Visie

De Brug is een missionaire gemeente, ontstaan in 2012 in Eindhoven met de visie om niet-kerkelijke mensen in Eindhoven en omstreken op een eigentijdse manier te bereiken met het evangelie en elkaar te helpen om toegewijde volgelingen van Jezus Christus te worden.

De visie is bewust twee paden:

  • Allereerst het bereiken van niet-kerkelijke mensen met het evangelie, het goede nieuws wat God gedaan heeft voor ons allen door het leven en de persoon van Zijn Zoon, Jezus Christus. Wij geloven dat God de lokale kerk geroepen heeft om deze boodschap te verkondigen aan iedereen die het horen wil. Niet alleen met woorden, maar ook met daden.
    Eindhoven telt meer dan 220.000 mensen die dit goede nieuws nog niet kennen. In de regio zijn dit er meer dan een half miljoen. Ook zijn er veel mensen die in het verleden wellicht onderdeel geweest zijn van een kerk, maar zich daar niet meer thuis voelen. De Brug wil zich specifiek richten op deze groep mensen om hen (terug) te brengen in een herstelde relatie met God. Uiteraard kunnen we dat niet alleen. Waar mogelijk werken we samen met andere kerken en zullen we nieuwe kerken planten in Eindhoven en de regio als we daarmee meer mensen kunnen bereiken.
  • Ten tweede willen we mensen helpen om toegewijde volgelingen van Jezus Christus te worden. We geloven dat we tot bloei komen, rust en vrede vinden, als we groeien in onze relatie met God en Zijn principes toepassen op alle aspecten van ons leven. We willen elkaar daarmee helpen door onze levens met elkaar te delen en samen op missie te zijn in onze geloofsgemeenschap.

Beleidsplan en Statuten

Om onze visie vorm te geven, hebben we een aantal richtinggevende kernwaarden voor de activiteiten die we ondernemen. Deze zijn samen met onze visie hier te downloaden.

Tevens hebben we statuten waarin een aantal belangrijke zaken van ons kerkgenootschap geregeld zijn.

Beloningsbeleid

Het leidingsteam en de vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Activiteiten

De Brug heeft activiteiten geïnitieerd passend binnen haar doelen. Aan de doelen wordt inhoud gegeven door activiteiten zoals BrugZondagen, @Homes, BrugZusjes, Pre-marriage course, doopdiensten en geloofsopbouw. De activiteiten en agenda worden op de website www.brug.nu actueel bijgehouden. Ook informele activiteiten zoals elkaar bezoeken, ondersteunen en helpen vormen onderdeel van de doelen van de Brug. Daarnaast steunen wij opstartende kerken in Nederland en Europa via ons netwerk Acts 29.

Voorgenomen bestedingen

Er zijn geen voorgenomen bestedingen voor 2024 aangezien de Brug gestopt is.

Staat van baten en lasten

De staat van baten en lasten (link 2023) geeft aan waar het geld van de Brug het afgelopen jaar aan is besteed, voordat we gestopt zijn. Al het geld dat overgebleven is na het realiseren van onze doelstellingen, is overgemaakt aan een Nederlandse ANBI conform onze statuten en de belastingregelgeving.